Hotel Heilstaat
Fictief maar niet verzonnen

Hotel Heilstaat

 

De Krim, de Separatisten, Oekraïne, economische sancties. Het westen en Rusland staan opnieuw tegenover elkaar. Het lijkt wel 1980, maar dan zonder de Muur. Een nieuwe Koude Oorlog?

Fotografen Nancy Ostermann en Geertjan Cornelissen gingen op zoek achter het voormalige Ijzeren Gordijn naar een verdwenen wereld die soms nog volop in leven blijkt te zijn, al is het maar in de hoofden van de mensen.

Hotel Heilstaat is een combinatie van realiteit en fictie. De beelden die we ter plaatse aantroffen worden verweven met beelden die we zelf creëerden en misschien alleen in onze fantasie bestaan.

Het gaat over een onbewust verlangen naar ergens waar je nooit was, een zelfbedacht heimwee naar iets wat misschien niet eens bestaat.

Hotel Heilstaat is fictief maar niet verzonnen!

      

Hotel Heilstaat is een project van de fotografen Nancy Ostermann en Geertjan Cornelissen (die samen het fotografisch duo Verse Beeldwaren vormen) met teksten van Hans Horsten en grafisch ontwerp door Koen Geurts.

 https://www.voordekunst.nl/projecten/4342-fotoboek-hotel-heilstaat

    


Hotel Heilstaat (English)

Crimea, the Separatists, Ukraine, economic sanctions. The West and Russia again stand opposite to eachother. It looks like 1980, but without the Berlin Wall. A new Cold War?

Dutch photographers Nancy Ostermann and Geertjan Cornelissen went to take a look behind the former Iron Curtain into a vanished world that sometimes seems to still be alive, if only in the minds of the people.

Hotel Heilstaat (Hotel Utopia) is a combination of reality and fiction. The images we saw on site are interwoven with images that we created ourselves, and perhaps exist only in our imagination.

It's about an unconscious desire to somewhere where you never were, a self made up nostalgia for something that might not even exist.

Hotel Heilstaat is fictional but is not made up!

     

Hotel Heilstaat is a project of the photographers Nancy Ostermann and Geertjan Cornelissen (who together form the photographic duo Verse Beeldwaren) with texts by Hans Horsten and graphic design by Koen Geurts. 

   

 

 https://www.voordekunst.nl/projecten/4342-fotoboek-hotel-heilstaat